Satelitní zabezpečovací systémy

Monitorovací a střežící systém GPS (Global Positioning System) je technologie umožňující okamžitou a přesnou lokalizaci v jakémkoliv bodě zeměkoule. Systém funguje díky spojení se sítí geostacionárních dužic vysílajících pravidelné kódované signály umožňující naprosto přesné stanovení pozice přijímače.

Své využití si systém GPS našel v mnoha oblastech a automobilový průmysl není výjimkou. Namontování bezpečnostního satelitního systému do vozu přináší uživateli celou škálu služeb. Je-li automobil služebním vozem, lze díky němu zlepšit produktivitu práce zaměstnanců či zamezit soukromým jízdám. Velkou službu monitorovací systémy poskytují také v případě zcizení vozu, neboť díky němu má majitel maximální jistotu, že vozidlo bude nalezeno.

Satelitní monitorovací systémy Autoawacs

Společnost Autoawacs, jejímž jsme partnerem, je nejen dodavatelem satelitních monitorovacích systémů, ale poskytovatelem všech služeb s těmito produkty souvisejí. Díky tomu jsme schopni svým zákazníkům bezpečnostní systémy nejen kvalifikovaně instalovat a zprovoznit, ale v případě jejich zájmu zprostředkovat další komplexnější služby například větším firmám. Samozejmostí je také logistická podpora, jíž se zákazníkovi od dodavatele dostává a to díky operátorské službě, spolupráci s bezpečnostními službami a Policií ČR.

Služby systému Autoawacs

Systém AUTOAWACS je satelitní, monitorovací a střežící systém, pracující na bázi GPS-GSM, který je možno využít ve všech osobních i nákladních vozidlech, autobusech, motocyklech a například lodích. Systém svými produkty obsáhne jak bezpečnostní problematiku střežení vozidel, tak i logistickou aplikaci, kterou využijí firmy s větším vozovým parkem k monitorování využití vozidel, sestavování knih jízd, sledování spotřeby PHM, zjištění on-line polohy vozidla přes internet nebo třeba k navigaci.

Základní funkce systému AUTOAWACS:

 • Střežení vozidel proti krádeži: non-stop dispečink
 • Hlášení alarmů na dispečink
 • Dálkové odstavení vozidla z provozu
 • Dálkové rozblikání varovných světel
 • Dotaz na okamžitou aktuální polohu na dispečinku
 • Zpětné dohledání dispečinkem
 • Kontrola funkčnosti systému mobilním telefonem
 • Připojitelnost k autoalarmu
 • Střežení přejezdu hraničního pásma ČR
 • Hlášení alarmů na mobilní telefon
 • archiv provozu na internetu
 • on-line dotazy na polohu - internet
 • kniha jízd
 • možnost odečtu motohodin u strojů
 • měření spotřeby PHM - VDO KIENZLE
 • evidence tras průjezdu vozidla
 • možnost zjistit neoprávněné zastávky vozidla
 • neoprávněná manipulace s nákladem
 • sledování činnosti řidiče - nakládka, vykládka apod.
 • kontrola dosažení určitého bodu dojezdu v daný čas, danou trasou
 • monitorování předem stanovené trasy
 • výpočet stravného - diet
 • evidence, který řidič jel s vozidlem
 • navigace řidiče ve spojení s PDA/mobilním telefonem
 • možnost záruky systému 3 roky
 • finanční úspora u pojišťoven
 • mobilní telefony v akci s T-mobile dle aktuální nabídky

Rozšiřující funkce systému AUTOAWACS:

 • archiv provozu na internetu
 • on-line dotazy na polohu - internet
 • kniha jízd
 • možnost odečtu motohodin u strojů
 • měření spotřeby PHM - VDO KIENZLE
 • evidence tras průjezdu vozidla
 • možnost zjistit neoprávněné zastávky vozidla
 • neoprávněná manipulace s nákladem
 • sledování činnosti řidiče - nakládka, vykládka apod.
 • kontrola dosažení určitého bodu dojezdu v daný čas, danou trasou
 • monitorování předem stanovené trasy
 • výpočet stravného - diet
 • evidence, který řidič jel s vozidlem
 • navigace řidiče ve spojení s PDA/mobilním telefonem

Ostatní služby:

 • možnost záruky systému 3 roky
 • finanční úspora u pojišťoven
 • mobilní telefony v akci s T-mobile dle aktuální nabídky

Přídavná zařízení systému Autoawacs

Nouzové tlačítko obsluhy
Na pro řidiče nebo obsluhu daného zařízení jednoduše dosažitelném (i skrytém) místě je umístěno tlačítko, po jehož sepnutí přejde systém do aktivního stavu tzv. alarmrežimu. Tento stav je dispečery zhodnocen jako stav nejvyšší nouze a dle povahy poplachu je iniciována nejbližší jednotka Policie ČR nebo záchranná zdravotní služba. 

Nárazové čidlo
K vyhodnocovací jednotce je připojeno nárazové čidlo, po jehož aktivaci dojde k přenosu signálu. Dispečeři operačního pracoviště tak ihned vědí, že se jedná o havárii.

Náklonové čidlo
Připojením náklonového čidla k systému Autoawacs SXM 20 dokážeme registrovat změnu horizontální a vertikální polohy střeženého vozu. Díky tomu je možno zabránit například odcizení pneumatik či odtažení.

Přímé propojení na alarm vozidla
Propojení systému Autaoawacs se stávajícím nebo novým autoalarmem ve vozidle umožňuje nejen využít stávající funkce autoalarmu, ale také dalších služeb poskytovaných společností Atoawacs.

CarNet

Systém CarNet je určen pro zákazníky, kteří chtějí mít svá vozidla stále pod kontrolou a ušetřit tak na provozních nákladech svého autoparku. Systém v reálném čase sleduje a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stav vstupů a další veličiny, které pak přenáší do GPS centra. Z centra systému jsou data vzápětí přenesena k zákazníkovi, kde se provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém vozovém parku.

Přínosem systému CarNet je především snížení provozních nákladů autoparku a díky tomu i rychlá návratnost investice do systému. Za zmínku stojí i jednoduché ovládání systému, které zvládne každý běžný uživatel PC.

Co vám přinese pořízení systému CarNet?

 • Snížení provozních nákladů o 10% - 30%
 • Vedení agendy - generování knihy jízd
 • Okamžitá informace o poloze při odcizení vozidla
 • Návratnost investice za 2-4 měsíce
 • Sleva na havarijním pojistném až 20%

Dalším nástrojem pro sledování efektivity vozového parku je měření stavu paliva v nádržích. Měření je realizováno přídavným plovákem, který se instaluje přímo do nádrže vozidla. Prostřednictvím systému CarNet získáte přehled především o skokových změnách stavu paliva v nádrži. Máte tak pod kontrolou skutečné množství natankovaných pohonných hmot, případně můžete odhalit jejich čerpání. Odhalení krádeže paliva vede k dalšímu snížení spotřeby až o 10%.

Pro ochranu a přehled o vašem přepravovaném nákladu připravila firma SGS, a.s. službu kontroly teploty v nákladovém prostoru.

Princip fungování systému CarNet

Systém CarNet pracuje na principu získávání informace o poloze ze systému GPS, tu následně odesílá prostřednictvím sítě GSM. Jednotka CarNet instalovaná do vozidla nepřetržitě sleduje polohu vozu a zaznamenává ji. Pokud je vozidlo v dosahu sítě GSM, jednotka odesílá data průběžně na centrální systém. Při nedostupnosti signálu GSM operátora jsou data zaznamenávána do paměti jednotky a po opětovném zachycení signálu GSM sítě jednotka automaticky odešle tyto informace na GPS centrum.

Možnosti zobrazení

Systém mimo jiné nabízí detailní zobrazení v průběhu jízdy (čas, poloha, rychlost, stav vstupů, ...), geografické zobrazení jízdy v mapě, grafické zobrazení aktuální polohy a stavu vozidla v mapě, různé statistiky vozidla nebo řidiče apod.

Jednotka disponuje vstupy pro napájení na některé elektrické okruhy automobilu, jako jsou zapalování, alarm, skrytý přepínač apod. a výstupem s uživatelsky definovanou funkcí. Jednotku je možno nastavit tak, aby v případě alarmové události odeslala SMS zprávu na zvolené telefonní číslo, případně pult centrální ochrany.

Vlastnosti a benefity služby CarNet

 • Snížení provozních nákladů vozidel
 • průměrně o 10 - 30%
 • omezení černých jízd
 • sledování soukromých cest zaměstnanců
 • efektivnější využití pracovní doby zaměstnanců = zvýšení produktivity práce
 • sledování spotřeby pohonných hmot
 • Stálý přehled o všech firemních vozidlech
 • v pohodlí kanceláře či dispečinku
 • historie pohybu vozidla (čas, poloha, rychlost, ...)
 • aktuální pozice vozidla na vyžádání
 • Rychlá návratnost investice
 • dostupné řešení s návratností 2 - 4 měsíce
 • Zabezpečení vozidel
 • okamžitá informace o poloze při odcizení vozidla
 • Automatická tvorba knihy jízd
 • rozlišení služebních a soukromých jízd
 • možností importů údajů o tankování z karet CCS, Shell, OMV, Benzina a další
 • Příležitost kdykoliv vyhledat pomoc
 • informovat na technické podpoře od 8.00 do 19.00
 • vyhledat radu na www.sledovaniaut.cz
 • Doplňky
 • bezkontaktní identifikační karta
 • měření paliva
 • teplotní čidlo
 • možnost o doplnění nezávislou navigací
 • možnost připojení on-line navigace na PDA/notebook ve vozidle
 • Se systémem CarNet získáte slevu na havarijním pojištění až 20%