Antiradary a zákon (Legálnost antiradarů)

Radarové detektory jsou v České republice povolené.

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů(antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:

(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar").

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...

Upozornění:

Námi nabízené radarové detektory jsou určeny pro provoz v České republice. Mimo území České republiky může být již jejich samotná instalace či přítomnost v automobilu, zahraničním právním řádem zakázána a sankcionována. Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s platnou právní úpravou konkrétního státu. Postihy hrozí například v Německu, Rakousku a nově také na Slovensku.

Legálnost antiradarů - Co je zakázáno?

V České republice je zakázáno používat aktivní rušičky radarů. Mimo zákon se tak ocitají i různé “protiblesky” (anti-flash) a krycí fólie na SPZ, které znemožňují nebo znesnadňují dokumentaci překročení rychlosti pomocí fotografického přístroje nebo videokamery.

Účinnost tohoto paragrafu i jeho praktická aplikovatelnost, například oproti laserovým rušičkám, je však přinejmenším velmi sporná. Není znám případ, kdy by bylo toto ustanovení použito, neboť jeho vymahatelnost je díky prakticky nulové možnosti zajištění důkazů o přestupku téměř nemožná. Při použití moderní rušičky laserový radar nenahlásí žádnou chybu a chová se stejně, jako kdyby se operátorovi “třásla ruka” a nebyl schopen udržet měřené vozidlo v hledáčku.

Námi prodávané laserové rušičky navíc mají atest státní zkušebny pro použití v zemích EU, tzv. homologaci pro montáž do vozidel - Parkovací asistent. Při deaktivované rušící funkci jsou tedy naprosto legální.

Upozornění:

Použití těchto zařízení, určených ke znemožnění nebo ovlivnění funkce technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích je v České republice zákonem zakázáno a sankcionováno.

Mimo území České republiky může být použití tohoto zařízení, případně již jeho samotná instalace do automobilu, zakázáno a sankcionováno zahraničním právním řádem. Před cestou do zahraničí tedy důrazně doporučujeme seznámit se s aktuální místně platnou a účinnou právní úpravou dané problematiky.

Na pevně zabudované detektory se v současné době nevztahuje žádný zákon nebo předpis, který by zakazoval jejich instalaci do vozidel. Některé detektory měly dokonce atest státní zkušebny, nicméně MDSČR bez právního důvodu odmítlo prodloužit platnost jejich schválení o technické způsobilosti (homologace). Homologaci však bez problémů vydají sousední Evropské Státní zkušebny.